Belangrijke data 2023-2024

Infoavond: 15 juni 2024

Kapoenenkamp: 25 – 30 juli 2024

Welpenkamp: 23 – 30 juli 2024

Pionierkamp: 20 – 31 juli 2024

Jonggiverkamp: 17 – 30 juli 2024 (eerstejaars), 15 – 30 juli 2024 (tweedejaars)

Giverkamp: 16 – 30 juli 2024

Maxigiverkamp: 14 – 31 juli 2024

Belangrijke data 2024-2025

Overgang: 15 september 2024

Takweekend: 11 – 13 oktober 2024

Soirée Belge: 19 oktober 2024

Kerstborrel: ? december 2024

Duodagen: ? februari 2025 (jonggivers)

Ouderactiviteit: ? maart 2025

Groepsweekend: ? maart 2025

Giverdagen: ? maart 2025 (maxigivers)

Paaskamp: ? 2025 (pioniers, jonggivers, givers, maxigivers)

Kapoenen- en Wouterdag: ? mei 2025 (kapoenen, welpen)

Infoavond: ? juni 2025

Kapoenenkamp: ? juli 2025

Welpenkamp: ? juli 2025

Pionierkamp: ? juli 2025

Jonggiverkamp: ? juli 2025 (eerstejaars), ? juli 2025 (tweedejaars)

Giverkamp: ? juli 2025

Maxigiverkamp: ? juli 2025