Pioniers

Onze pionierstak omvat de kinderen van 11 - 12 jaar. Een groep ‘grote’ kinderen, klaar om tieners te worden. Hun leefwereld verandert razendsnel en wordt plots veel complexer. Ze worden steeds weer met nieuwe zaken geconfronteerd en ervaren als nooit tevoren de druk om zich te passen naar een veranderend verwacht gedrag, die hun omgeving en vrienden hun zullen aangeven. Lichamelijk evolueren kinderen van deze leeftijd vaak van een juist beginnende naar een reeds gevorderde puberteit. Ze stellen meer vragen over zichzelf en de wereld rondom hun. Ze gaan reeds verbanden leggen tussen verschillende zaken, maar vatten toch ook nog niet echt altijd volledig wat er rondom hen gebeurt en welke impact alles heeft op zichzelf en andere mensen. Al deze veranderingen kunnen soms erg overweldigend zijn. Vaak switchen ze nog voortdurend tussen een kindse en een volwassenere opstelling naargelang de situatie of hoe ze zich op dat moment voelen. Het doel van deze tussentak is om kinderen kind te houden, maar de kans te geven om op ontdekking te gaan. Om dingen te leren en het avontuur te gemoed te gaan. Ze leren samenwerken, verkennen en ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten. Zo ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt.

Uniform

Het uniform van een pionier bestaat uit:
- Scoutsdas
- Scoutshemd
- Bruine/groene broek

E-mail

pioniers@scouts68.be

Rekeningnummer

BE10 7340 5370 8404

Kamp

Paaskamp: 5 dagen
Zomerkamp: 12 dagen

Leiding pioniers