Scouting op maat

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Denk aan mensen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling,... Kortom, scouting op maat is er voor iedereen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben door eender welke omstandigheden. Aangezien armoede niet zwart-wit is, hoef je je niet te verantwoorden hiervoor en is enig document of bewijs absoluut overbodig.
Scouting op maat aanvragen doe je bij de leiding. Spreek iemand van de leiding aan. Vaak is er een vertrouwenspersoon. Die helpt je discreet verder zodat jouw kind ook kan genieten van scouting.
Bron: Scouts en Gidsen Vlaanderen

Uniform op maat

Leden die recht hebben op lidgeld op maat, krijgen korting in Hopper Winkel als ze hun lidnummer doorgeven. (Dat nummer vind je op je lidkaart.) Je krijgt 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.