Vriendenkring

Bekijk hier de vooruitgang van de verbouwingen!

Beste ouders, (oud-)leiding, leden en sympathisanten,

De “Vriendenkring 68 Sint-Maarten” is een vzw met als doel het ondersteunen van leiding en groepsleiding door praktische en formele zaken zoals het beheer van de gebouwen en het betalen van de rekeningen op zich te nemen. Hiervoor komen we met ons bestuur en de groepsleiding maandelijks samen om de gang van zaken te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. De negen bestuursleden hebben daarvoor een specifieke taak op zich genomen zoals beheer gebouwen, communicatie, secretaris, … (zie FB voor taakverdeling). 

We kunnen het uitvoeren van al die plannen en acties echter niet realiseren zonder een stevige achterban van enthousiastelingen. Daarom zien wij de nieuwe Vriendenkring van onze scouts slechts als een kernteam binnen het groter geheel van “TEAM 68”. Voor ons bestaat dit TEAM 68 als het geheel van ouders, (oud-)leiding en sympathisanten die onze scouts een warm hart toedragen en af en toe hun handen uit de mouwen willen steken. Dit op een activiteit zoals onze Soirée Belge, een klus/kuisdag zoals de Lentepoets of gewoon wanneer er zich een andere dringende klus voordoet. Voor enkele grotere projecten willen we ook werkgroepen oprichten die zich op langere termijn achter een bepaalde opdracht scharen. Een voorbeeld hiervan is een werkgroep voor nieuwe lokalen voor de scouts.

Ook u bent dus meer dan welkom om deel uit te maken van dit TEAM 68. Om niet telkens het Foto-archief van onze scouts op facebook te moeten volspammen zouden we graag een lijst opstellen van iedereen die zich geroepen voelt om deel uit te maken van TEAM 68. U kan dan zelf nog volledig voor uzelf invullen wanneer en waarbij u wil helpen. Hiervoor kan u de Google Forms achter bijgevoegde link invullen. U komt dan op onze lijst terecht en blijft zo via mail op de hoogte van onze plannen, activiteiten en noden. Uiteraard zullen we ook via onze eigen facebookpagina en het tabblad “Vriendenkring” op de site van de scouts communiceren. 

Verder zullen we drie keer per jaar een algemene vergadering van TEAM 68 houden waarop iedereen wordt uitgenodigd die zich via de Google Forms bij TEAM 68 heeft aangesloten. We geven dan een stand van zaken over de afgelopen periode mee, bespreken onze toekomstplannen en geven graag ruimte om zelf met ideeën of bezorgdheden te komen aangaande de praktische kant van de scouts. Ook hier kiest u uiteraard helemaal zelf of u hierop aanwezig wil zijn.

De bedoeling is om een zo’n groot mogelijke werking te vormen achter de schermen van den 68 en een beter zicht te krijgen over welke fantastische werkkrachten/ideeën er onder jullie zitten.

Een laatste belangrijk punt is dat ook wie zich niet geroepen voelt om zich aan te sluiten bij TEAM 68 nog steeds een belangrijk deel van onze scouts uitmaakt en meer dan welkom is. Iedereen is welkom maar het blijft vooral vrijwillig en plezant! 

Hopelijk tot snel en alvast bedankt voor jullie bereidwilligheid! 

De Vriendenkring van TEAM 68